سندهي اردو سرائیکی English

عمومي پوښتنې

ايا د آټزم مکمل علاج کېدلې شي؟

د بدقسمتۍ نه تر اوسه د آټزم مستقل علاج نشته خو د دې په علاماتو يا نخښو قابو موندل کېدې شي۔ د آټزم ښکار کسان که د خپلو اندېښنو مقابله وکړي، په دې پوهه شي نو دا ټولې مسئلې په اسانۍ سره حل کولې شي۔ دا د مخصوص علاج او ماشوم سره په شريکه د کار کولو په ذريعه ترلاسه کېدلې شي کوم چې هغوي ته له ماشوموالي مرستې ورکوي۔ د هر ماشوم لپاره علاج په خصوصي توګه د هغوي د ضرورت مطابق ورکول پکار دي۔

اړوند پوښتنې

نورې پوښتنې ومومئ

By visitng our site, you agree to use of cookies to enhance your browsing experience.  I Agree