سندهي اردو سرائیکی English

عمومي پوښتنې

د آټزم سره خلک ملګري نه غواړي؟

د آټزم سره خلک ممکن په لومړي سر کې د شرم یا کنټرول احساس وکړي ، مګر دا یوازې دا دی چې دوی ځینې ټولنیزې ستونزې تجربه کوي. د دې ټولنیزو ستونزو له امله ، ممکن دا خلک ونشي کړای پخپله ملګرتوب پیل کړي ، مګر دوی د ملګرتیا لپاره خپله هیله په خورا ځانګړو لارو څرګندوي.

اړوند پوښتنې

نورې پوښتنې ومومئ

By visitng our site, you agree to use of cookies to enhance your browsing experience.  I Agree